studievragen Romeinse cultuur
I. De Romeinse cultuur verschilt van de Griekse.
-   Noem twee belangrijke verschillen.
Grieken: * *
Romeinen: * *
II.
-  Noem drie verschillen tussen een Griekse en een Romeinse tempel.
Griekse tempel: * * *
Romeinse tempel: * * *
III.
- Noem vijf verschillende voorbeelden van Romeinse bouwkunst.
1.
2.
3.
4.
5.

IV
- Je ziet hier drie verschillende soorten gewelven afgebeeld. Hoe noemt men deze?
1:
2:
3:
V
- Leg uit hoe het eerste gewelf van de afbeelding bij vraag IV uit het tweede ontstaan is.

VI. Je ziet hier de plattegrond van een Romeinse tempel. 
- Vul bij de nummers de namen in van de onderdelen van deze tempel:
1:
2:
3:
4:
5:
6:VIIDe hoogte en de middellijn van de koepel van het Pantheon zijn beide ca. 43 meter, de opening van de koepel is ca. 9 meter.
-  Van welk materiaal is deze koepel gemaakt?
VIII.
-  Wat is de naam, en wat was de betekenis van de opening boven in de koepel van het Pantheon?

IX.
- Waarin verschilt de functie van een Romeins tempel met een Griekse?
X
- Noem drie verschillende vormen van Romeinse schilderkunst, en leg de daarbij gebruikte technieken uit.


XI
- Noem een belangrijk kenmerk van de Romeinse schilderkunst.
XII
- Leg uit wat de functies waren van het Romeinse monument dat hier rechts is afgebeeld.
* * * 
XIII. Bekijk de opbouw van het Colosseum. Er zijn drie verschillende Griekse zuilenordes toegepast.
- Benoem deze ordes van beneden naar boven.
*  beneden:
*  midden:
*  boven:
XIV.
Aan het eind van de negentiende eeuw besloten een paar Nederlandse verzamelaars hun particuliere collecties aan de overheid te schenken. Het betrof verzamelingen, die – als ze in één gebouw bij elkaar zouden worden gebracht – een overzicht van de Nederlandse kunst zouden geven.
Zo’n gebouw moest echter toen nog wel worden ontworpen. Daarvoor werd een prijsvraag uitgeschreven. Verschillende architecten dienden een ontwerp in. De Duitse architect Ludwig Lange maakte de ontwerptekening die je hieronder ziet.
In de negentiende eeuw werden veel openbare gebouwen in een klassieke bouwstijl opgetrokken. 
-  Leg uit waarom men een klassieke stijl passend vond voor dit museum.
XV. Bekijk nogmaals de ontwerptekening van Ludwig Lange. 
-  Geef vier voorbeelden van het klassieke karakter van dit gebouw.
XVI.
-  Welke religieuze opvatting lag ten grondslag aan de Romeinse portretkunst?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten